Mere info

Læs mere her

God erfaring med borgerejerskab

Lokal borgerinddragelse er en del af DNA’et hos både Jysk Energi, Struer Energi og Vestforsyning, der tilsammen har ca. 50.000 private kunder.

Konkret har Jysk Energi for nylig oplevet at en større solcellepark i Høvsøre ved Vestkysten blev overtegnet med næsten 20 procent, fordi interessen for lokalt ejerskab var meget stor hos borgerne i Lemvig Kommune.

Parkens økonomi og budgetter vil blive lagt frem for potentielle investorer og borgere, når ansøgninger er behandlet og øvrige rammer er yderligere på plads. På den måde kan borgerne investere på helt lige fod med Struer Energi, Vestforsyning, Skovgaard Energy og Jysk Energi i en transparent investeringsmulighed med troværdige virksomheder fra lokalområdet.

Partnerskabet tænker i synergier

Projektet er nytænkende og inddrager ikke blot lokale borgere, men fletter forskellige partnerskaber, forsyninger, private aktører og sektorer sammen. Det giver en styrke lokalt – og udfolder potentialet fra energiproduktion til anvendelse på en mere grøn og innovativ facon.

For eksempel giver solcellernes placering tæt ved Maabjerg Energy Center gode muligheder for, at den grønne strøm kan anvendes direkte i fremtidige energianlæg og til energiforsyning af lokale virksomheder. Det kan også være til kommende PtX-anlæg, som kræver store mængder grøn strøm.

Tidsplan og klimamålsætning

Parken vil bidrage betydeligt til både Holstebro og Struer Kommuners ønske om at bidrage yderligere til den grønne omstilling.

Med potentielt hele privatforbruget dækket af grøn strøm kan kommunerne nå et stort skridt nærmere de politiske 2030 og 2050 klimamålsætninger og samtidig sørge for, at værdien af en vedvarende energipark bliver i området, og at arbejdspladserne og udviklingen skabes og fastholdes lokalt.

Aktørerne håber, at projektet kan stå klar i år 2025 afhængig af myndighedsbehandling og godkendelser fra kommunerne.